چهارشنبه ۱ آذر ۹۶

photo_2016-05-13_03-28-15

وقتی خلخال سالن نمایش نداشت…

شیرزادعسگری‌گورانسرابی براساس‌مستندات ‌موجود اولین تئاتر‌درسال‌۱۳۰۲درخلخال با اجرای ‌اپرای‌»۵۰یاشیندا‌جاوان» شروع شده و ادامه‌ داشته است.  ولی انجمن‌ نمایش ‌خلخال ‌در ‌سال ‌۱۳۶۷ با همت ‌‌و تلاش ‌پیشکسوتان‌ و زحمتکشان ‌آن زمان ‌‌از ‌جمله‌‌ مرحوم احمد‌منتخبی، سید ‌فتاح ‌علوی، حاج ‌اسماعیل‌ صباحی، منوچهر‌ علیزاده، و تنی ‌چند ‌از ‌دیگر‌ عزیزان ‌تاسیس ‌شد.اولین‌ کار ‌انجمن ‌بعد از ‌تاسیس، ‌اجرای‌ ...