چهارشنبه ۱ آذر ۹۶

1qaz_10

گیوی؛ ماسوله شمالغرب ایران در آستانه نابودی!

گردشگري صنعتي و توسعه آن نيازمند شناخت و آگاهي کافي از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در هر منطقه است که حد الامکان بایستی برای بهره مندی از این صنعت توجه ویژه ای را به آن اختصاص داد. شهرستان کوثر با مرکزیت شهر گیوی در جنوب استان اردبیل ((معروف به ماسوله شمالغرب کشور)) ...